یک ماسک فوری برای قبل از میهمانی

به مقار مساوی ماءالشعیر و گلاب و به اندازه 4/1 انها اب لیمو را باهم مخلوط کرده با پنبه روی پوست صورت بمالید و بگذارید خشک شود.سپس صورت را با اب ولرم شسته،ارایش کنید. این ماسک برای چند ساعت چروکها را از بین برده و پوست را لطیف و براق می کند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: