پوست در زمستان از تو چه می‌خواهد؟

a href=http://www.modelironi.com/ target=_blank title=گالری لباسimg src=http://www.up.vatandownload.com/images/qflqe9h9n1kaf0d4renj.jpg alt= align=baseline border=0 hspace=0 vspace=0/abrبا آمدن
سرما،
همه
دلشان
می‌خواهد
بروند در
بهترین
مراکز
خرید و
انواع
کت،
کاپشن و
پالتوها
را زیر و
رو کنند
یا این
که رفقا
را جمع
کنند
بروند در
ارتفاعات
تا از
طبیعت
زیبا لذت
ببرند.
این جور
مواقع در
کیف و
کوله
همه،
همه‌‌چیز
از چسب
زخم بگیر
تا آدامس
بادکنکی
پیدا
می‌شود؛
اما
مرطوب‌کننده
و
ضدآفتاب
چطور؟
دستکش‌تان
را هم که
جا
گذاشته‌اید.
یک جفت
جوراب
پشمی هم
که
نمی‌ارزید
پول پایش
بدهید!
اگر این
جوری
بخواهید
ادامه
بدهید،
پیش از
میان
سالی،
پیری
می‌آید
سراغتان.br

br

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: