فرگوسن بازيكنان ليورپول و رسانه ها را عامل بركناري هاجسون دانست

‘ الكس فرگوسن’ از عملكرد بازيكنان ليورپول و رسانه هاي جمعي كه باعث بركناري دوست قديمي او ‘ روي هاجسون’ از مربيگري اين تيم شد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: