دیه گو فورلان: گل سوم رئال کار ما را سخت کرد

nbsp;دیه گو فورلان، مهاجم اتلتیکو مادرید، معتقد است که گل دیرهنگام مسوت اوزیل در دیدار شب گذشته مقابل رئال مادرید، شانس های آنها برای صعود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: