دوست دارم مثل سگ براي ميلان كار كنم!

: مهاجم جديد ميلان گفت: وقتي گاتوسو، سيدروف و نستا را ميzwnj;بينم خونم به جوش ميzwnj;آيد و دوست دارم مثل سگ براي ميلان كار كنم.nbsp;به

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: