خوش تیب ترین زن هالیوودی امسال که بود؟

div dir=”rtl” style=”text-align: right;” trbidi=”on”div align=”justify” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”br /جسیکا سیمپسون زاده ۱۰ ژوئیه ۱۹۸۰ بازیگر و خواننده آمریکایی است که در تگزاس به دنیا آمده است.اون امسال لقب خوش تیپ ترین زن هالیوودی را به خود اختصاص داده است .به نمونه ای از پوشش های زمستانی او توجه نمایید/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”جسیکا سیمپسون” border=”0″ height=”548″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/jessica-eric-113010-712.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”599″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/jessica-simpson-clothing-line.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”646″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/jessica-simpson-without-makeup-with-baggy-clothes.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”جسیکا سیمپسون” border=”0″ height=”656″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/jessica-eric-113010-1011.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”جسیکا سیمپسون” border=”0″ height=”656″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/jessica-simpson-010511-1.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”جسیکا سیمپسون” border=”0″ height=”619″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/jessica-simpson-010611-4.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”768″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/jessica-simpson-121410-1.jpg” width=”337″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”656″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/jessica-simpson-122810-13.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br //div/divdiv class=”blogger-post-footer”img width=’1′ height=’1′ src=’https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1421160514072862614-7575988375130487738?l=ax4ax.blogspot.com’ alt=” //div

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: