گزارش تصویری: غارهای خربس قشم

div dir=”rtl” style=”text-align: right;” trbidi=”on” br /div align=”justify” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”strongnbsp;غارهای خربس قشم/strong بر پیشانی كوهی مشرف به ساحل جنوبی جزیره است. 4 دهانه غار از درون به هم پیوسته در ارتفاع 20 تا 30 متر به چشم می‌خورد كه به غارهای خربس شهرت دارند كه گفته می‌شود از دوره مادها هستند. به عقیده برخی از محققین، نیایشگاه پیروان strongمیترائیسم/strong و یا پرستشگاهstrong آناهیتا/strong (خدای آب) بوده‌است./divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”غارهای خربس” border=”0″ height=”273″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535145.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”غارهای خربس” border=”0″ height=”597″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535150.jpg” width=”399″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”غارهای خربس” border=”0″ height=”599″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535159.jpg” width=”401″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”غارهای خربس” border=”0″ height=”272″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535168.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”غارهای خربس” border=”0″ height=”600″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535173.jpg” width=”401″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”غارهای خربس” border=”0″ height=”274″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535177.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”272″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535182.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”273″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535186.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”602″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535191.jpg” width=”401″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”601″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535196.jpg” width=”398″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”601″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535201.jpg” width=”401″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”599″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535206.jpg” width=”399″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”273″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535210.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”602″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535216.jpg” width=”401″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”271″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535221.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”273″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535226.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”273″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535231.jpg” width=”410″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”” border=”0″ height=”597″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535235.jpg” width=”401″ //divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/divdiv align=”center” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”img alt=”غارهای خربس” border=”0″ height=”271″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/L00832535244.jpg” width=”410″ //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”font-family: Tahoma; font-size: 10pt;”nbsp;/div/divdiv class=”blogger-post-footer”img width=’1′ height=’1′ src=’https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1421160514072862614-7653232156399476561?l=ax4ax.blogspot.com’ alt=” //div

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: