مدلهای موی کتی هولمز از سال 1997 تا 2010

div dir=”rtl” style=”text-align: right;” trbidi=”on”br /nbsp; کتی هلمز یکی از هنرپیشگان هالیوود است که نسبتا تمامی مدل های موی رایج بین خانم ها را امتحان کرده و از این بابت نمونه خوبی محسوب می شود. br /div align=”center” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow02.jpg” width=”316″ //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /1997: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow03.jpg” width=”266″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /1997: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow04.jpg” width=”277″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /1999: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow05.jpg” width=”264″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2002: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow06.jpg” width=”258″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2003: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow07.jpg” width=”316″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2004: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”کتی هولمز” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow08.jpg” width=”266″ //divnbsp;/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2005: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”کتی هولمز” border=”0″ height=”280″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow09.jpg” width=”276″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2006: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow10.jpg” width=”267″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2007: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow11.jpg” width=”310″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2007: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow12.jpg” width=”316″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2008: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”330″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow13.jpg” width=”295″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2008: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”346″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow14.jpg” width=”316″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2009: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”253″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow15.jpg” width=”288″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2009: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”مدلهای موی کتی هولمز” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow16.jpg” width=”299″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2010: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”” border=”0″ height=”339″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnw17.jpg” width=”290″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2010: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmesthenandnow18.jpg” width=”316″ //div/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: 10pt; line-height: 30px;”br /2010: span style=”font-family: Times New Roman; font-size: small;”br //span div align=”center”img alt=”” border=”0″ height=”400″ src=”http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-14/KatieHolmethenandnow19.jpg” width=”304″ //div/div/divdiv class=”blogger-post-footer”img width=’1′ height=’1′ src=’https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1421160514072862614-6556081225457868877?l=ax4ax.blogspot.com’ alt=” //div

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: