فال روز 26 دی- 16 ژانویه

div dir=”rtl” style=”text-align: right;” trbidi=”on”div style=”text-align: center;”div style=”text-align: center;”a href=”http://kharid24.biz/index.php?gid=12″ target=”_blank”img height=”50″ src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/l47fkwrxdr3s6s9yw8tp.gif” width=”375″ //a/diva href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=279″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/farvardin.gif” //a a href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=269″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/ordibehesht.gif” //a a href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=274″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/khordad.gif” //a a href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=271″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/tir.gif” //abr /a href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=280″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/mordad.gif” //a a href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=275″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/shahrivar.gif” //a a href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=281″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/mehr.gif” //a a href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=282″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/aban.gif” //abr /a href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=302″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/azar.gif” //a a href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=303″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/dey.gif” //a a href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=304″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/bahman.gif” //a a href=”http://kharid24.biz/index.php?pid=273″ target=”_blank”img src=”http://fekr.nega.ir/wp-content/uploads/2010/07/esfand.gif” //a/divdiv style=”text-align: center;” /divdiv style=”text-align: center;” span style=”font-size: xx-small;” br /span style=”font-size: xx-small;”spanspan style=”color: #9900ff;”br /span style=”font-size: small;”span style=”color: purple;”spanspanspanspanspanspanspan spanاز صبح فردا تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت/span ؟!…nbsp;/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/divdiv style=”text-align: center;”span style=”font-size: xx-small;”span style=”font-size: xx-small;”spanspan style=”color: #9900ff;”span style=”color: purple; font-size: x-small;”spanspanspanspanspanspanspannbsp;/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/divdiv style=”text-align: center;”span style=”font-size: xx-small;”span style=”font-size: xx-small;”spanspan style=”color: #9900ff;”span style=”color: purple; font-size: x-small;”spanspanspanspanspanspanspannbsp;/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/divdiv style=”text-align: center;”div align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”br /strong style=”color: red;”فروردین:/strong ممكن است امروز بتوانید مشكلی را در محل كارتان حل كنید و یا موقعیتی مناسب برای برتریnbsp; و موفقیت بوجود بیاورید. همچنین شما می‌دانید كه این بخشی از یك نتیجه بزرگتر است كه برای زمانی با شما خواهد بود و برای این مشكل راه حل آسانی وجود ندارد. نتیجه گیری‌های شما درباره كارتان نگرانی‌هایی را ایجاد می‌كنند و دری به روی درگیری شدید عاطفی برای شما باز می‌كند. زیركانه ترین سیاست شما الان این است كه مشغولیت‌های خود را كمتر كنید؛ به خاطر اینكه یكباره می‌بینید كه در یك تعارض قرار می‌گیرید و حتی اگر برنده باشید باعث می‌شود بازنده شوید./span/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”br //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”strong style=”color: red;”اردیبهشت:/strong اكنون نیازی نیست كه به سمت كارهای خود هجوم ببرید و بخواهید با عجله كارها را انجام دهید، به خاطراینكه زمان كافی برای انجام آنها خواهید داشت، اگرچه شما چیزهای مفیدی برای یادگیری دارید، وسوسه كننده است كهnbsp; آسان ترین راه را انتخاب كنید. درباره تصمیماتی كه باید بگیرید به مقدار كافی فكر كنید. به خاطر اینكه نتیجه كارهای شما بیشتر از آنچه كه شما فكر می‌كنید روی شما تاثیر خواهد داشت./span/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”br //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”strong style=”color: red;”خرداد:/strong شما تا به حال بسیار مراقب بودید تا كاری را انجام دهید كه از شما انتظار می‌رفت. اما اكنون زمان تفریح و گردش در زندگی شما فرا رسیده، حتی اگر وظایفی دارید كه باید برای اینكه لذت خود را بدست بیاورید آنها را انجام دهید. امروز اگر توجهnbsp; و تمركز كافی بر روی كاری كه انجام می‌دهید داشته باشید می‌توانید بسیار مفید واقع شوید و اگر بتوانید كارهایتان را امروز زودانجام دهید بعداز ظهر زمان كافی برای تفریح و خوشی خواهیدداشت./span/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”br //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”strong style=”color: red;”تیر:/strong شما احتمالا قادرید كه بحرانی كه در حال بوجود آمدن است را احساس كنید، حتی اگرآنها در ظاهر خوب و عالی بنظر برسند. با وجود اینكه شما بهترین كاری كه می‌توانید را می‌كنید تا از آن پیشگیری كنید، اما این یك آزمایش نهایی است. نیروی غریزی‌تان به شما می‌گوید كه عقب نشینی كنید،‌ اما احتمالا شما در یك جواب فعالانه‌ای پیشنهاد را ریشخند می‌كنید. همچنانكه مسئولیت شما می‌تواند راه ناپدید شده زندگی شما را مشخص كند. امروز زیاد به خود مغرور نشوید كه ممكن است این اتفاق خوشایند برای‌تان نیفتد. در عوض، به آنها به عنوان بخشی از یك تغییر طولانی مدت در جریانات زندگی تان نگاه كنید./span/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”br //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”strong style=”color: red;”مرداد:/strong زندگی احتمالا امروز گیج كننده به نظر برسد، اما این اوضاع آن قدر طولانی نخواهد بود تا بتواند كارهای شما را زیاد تحت تاثیر قرار دهد. در اواخر روز، به هر حال، ‌ممكن است احساس
كنید كمی گیج شده‌اید، حتی اگر شما فقط درباره آنچه كه باید فردا انجام دهید فكر می‌كنید. اجازه ندهید فكركردن به اینكه چقدر كار برای انجام دادن دارید شما راnbsp; از پا درآورد و پریشان شوید. نگرانی‌های شما بسیار بدتر از حقیقت است. فقط آن كاری را بكنید كه می‌توانید و مطمئن باشید كه در هفته آینده اوضاع آرام خواهد شد و به آرامش خواهید رسید./span/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”br //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”strongspan style=”color: red;”شهریور:/span/strong شما تمام تلاش‌تان را برای كنار آمدن و تحمل كردن همه شرایط انجام داده‌اید و اكنون احساس می‌كنید كه در رابطه با ناتوانی خود برای انجام دادن همه كارها در آستانه سقوط هستید. اكنون،nbsp;به هر حال،‌ به نظر می‌رسد نوسانات در راه دیگری هستند و شما مشتاقانه منتظر رد شدن از آن هستید،‌ اینكه حتی به سرعت برای انجام دادن كارهای بی شمار آماده می‌شوید.nbsp;اكنون اولویت بخشی به كارهایتان بسیار مهم است،‌ برای اینكه شما بدانید چقدر مهم است كه پیش بروید و روی آنچه كه بعدها پیش می‌آید حركت كنید. شما همیشه می‌توانید به عقب باز گردید و شكست خود را جبران كرده و آن را بعدها انجام دهید./span/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”br //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”strong style=”color: red;”مهر:/strong در پشت چشم‌های شما رازهای بسیاری نهفته است كه هر كسی آن را متوجه نمی‌شود. افكار شما اكنون همه جا در حال پرواز هستند،‌ اما الان سخت است كه بخواهید بر روی یك كدام از موضوعاتی كه به آنها فكر می‌كنید تمركز كنید تا آن را به واقعیت تبدیل كنید. این حرف به معنی این نیست كه آنها ایده‌های بدی هستند؛‌ بلكه به این معنی است كه اگر بخواهید آنها را به سختی جلو ببرید زمان شما تمام خواهد شد. خوش بینی شما امروز به كمك شماخواهد آمد و شما باید قادر باشید تا دوباره به جلو حركت كنید،‌ و شما نباید كارها را با شتابی بیش ازآنچه كه در كار معمول است انجام دهید./span/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”br //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”strong style=”color: red;”آبان:/strong داوری شما درباره خودتان امروز زیاد زننده و ناگوار نیست، در حقیقت احتمال دارد كه گامی آزمایشی بردارید برای فهمیدن اینكه اخیرا كاری را عالی به اتمام رسانده‌اید، اگر چه آن طوریnbsp;كه شما انتظارداشتید نتیجه نداده است. شما اكنون قادرید كه آن بخش پرورش یافته وجو خود را به نمایش بگذارید، بنابراین با حمایت خود از آنهایی كه دوستشان دارید حمایت كنید./span/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”br //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”strong style=”color: red;”آذر:/strong شما امروز از احتیاط خود ناامید می‌شوید، به خاطر اینكه مجبور می‌شوید بیش از آنچه كه می‌خواهید خود را در یك موقعیت از اختیارات و تصمیم گیری‌ها قرار دهید. اگر سیاست شما مفید بود،‌ قادر خواهید بود كه استراحت كنید و اجازه دهید كه امور در محل كار تان راه خود را بروند. اما اگر كنترل كردن نتایج مثبتی در پی نداشت،nbsp;هنوز ایده خوبی است كه به عقب بازگردید و اجازه دهید دیگری این تغییرا را ایجاد كند./span/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”br //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”strongspan style=”color: red;”دی:/span/strong احتمالا شما چشم‌های خود را به اوج اهداف‌تان دوخته‌اید،‌ اما اگر توجه نكنید كه پایتان را كجا می‌گذارید ممكن است بلغزید و بیفتید. شما باید چشم انداز خود را تعیین كنید و آن را به واقعیت تبدیل كنید كه آنها باید اینجا و اكنون وجود داشته باشد. اما این می‌تواند فریبنده باشد اما ممكن است ذهن شما برای آینده بسیار سرگردان باشد و شما مایل نباشید كه در لحظه حال باشید. به یاد داشته باشید، چیز اشتباهی در رویاپردازی نیست اما فقط تا زمانیكه هوشیاری خود را به آنچه كه در جلو روی شما واقعیت دارد بازگردانید./span/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”br //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”strong style=”color: red;”بهمن:/strong احتمال دارد اولین بخش از روزتان را صرف كوشش كردن برای كنار آمدن با شرایط اخیر كنید، مخصوصا زمانیكه پیچیدگی و بحران شدیدتر می‌شود. اما شما آرزوش سادگی را ندارید؛ شما به آن توجه نمی‌كنید تا زمانیكه اتفاقات زیادی بیفتد،‌ سعی كنید آن كارهایی را كه باید انجام دهید مشخص كنید. خوشبختانه، همچنانكه روز پیش می‌رود راه شما آشكار خواهد شد و ناگهان شما می‌فهمید كه كجا باید بروید، پس زمان را هدر ندهید./span/divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”br //divdiv align=”justify” dir=”rtl” style=”border: medium none rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; line-height: 30px;”span style=”font-size: small;”strong style=”color: red;”اسفند:/strong ممكن است امروز احساس كنید كه به اندازه كافی موثر و فعال نبوده‌اید یااینكه كاری را اشتباهی انجام داده‌اید. اما مایل نیستید كه همیشه در راه اشتباهی قرار داشته باشید؛ این تنها راهی است كهnbsp
; باعث می‌شود شما احساسی ناخوشایند داشته باشید به خاطر اینكه شما معمولا می‌خواهید كه راه خود را از میان یك موقعیت انتخاب كنید و به جای اینكه عقلانی آن را برگزینید احساسی انتخاب می‌كنید. زیاد در رابطه با آن فكر نكنید؛‌ فقط با همین شیوه‌ای كه الان در پیش گرفته‌اید راه را ادامه دهید./span/divspan style=”font-size: xx-small;”span style=”font-size: xx-small;”spanspan style=”color: #9900ff;”span style=”color: purple; font-size: x-small;”spanspanspanspanspanspanspannbsp;/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/divdiv style=”text-align: center;”span style=”font-size: xx-small;”span style=”font-size: xx-small;”spanspan style=”color: #9900ff;”span style=”color: purple; font-size: x-small;”spanspanspanspanspanspanspannbsp;/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/divdiv style=”text-align: center;”span style=”font-size: xx-small;”span style=”font-size: xx-small;”spanspan style=”color: #9900ff;”span style=”font-size: x-small;”spanspanspanspanspanspanspanspan style=”color: magenta;”nbsp;/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/divdiv style=”text-align: center;”span style=”font-size: xx-small;”span style=”font-size: xx-small;”spanspan style=”color: #9900ff;”span style=”font-size: x-small;”spanspanspanspanspanspanspanspan style=”color: magenta;”nbsp;/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/span/div/divdiv class=”blogger-post-footer”img width=’1′ height=’1′ src=’https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1421160514072862614-794352230731217230?l=ax4ax.blogspot.com’ alt=” //div

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: